بررسی تطبیقی روش های تربیت کودک در نظام تربیتی اسلام و پراگماتیسم

نویسنده:
پیام:
چکیده:
یکی از ابعاد نظام تربیتی اسلام بررسی روش های تربیت کودک وتطبیق آن با نظام تربیتی پراگماتیسم می باشد لذ این پژوهش در صدد است با روش توصیفی ،تحلیلی و انتقادی در این زمینه به سوالات ذیل پاسخ دهد: 1.روش های نظاام تربیتی اسلام براساس آیات و روایات و پراگماتیسم کدامند؟ 2. شباهت ها و تفاوت های این دو نظام تربیتی در تربیت کودک کدامند؟ مهم ترین روش های تربیت کودکان در نظام تربیتی اسلام عبارتند از ؛ محبت و مهرورزی، تکرار و عادت دادن ،تکریم شخصیت ، تشویق و تنبیه ،همبازی شدن ،پیشگیری و کنترل انحرافات جنسی، صفارش فه مراعات نظم وحقوق دیگران و... ومهم ترین روش های تربیت کودکان درپراگماتیسم عبارتنداز؛ تفکر، انعطاف پذیری، آموزش مبتنی بر باری ، حل مساله ، تجربی، پروژ های، آزمایش ، روش تدریس و... ، مهم ترین شباهت های این دو نظام ، روش های ؛ حل مساله ، همبازی شدن ، کارگروهی ، تربیت عملی ، ایجاد انگیزه ، تشویق ؛ تغییر موقعیت ، انعطاف پذیری،روش تحول در آموزش و پرورش و... می باشد وروش هایی همانند؛زمینه سازی قبل و بعد از تولد، ایمان پروری ،کنترل از انحرافات جنسی ، تکریم، تمرین و تکرار در نظام تربیتی اسلام مطرحند که در نظام تربیتی پراگماتیسم توجهی به آنها نشده است. وروش هایی همانند ؛ تجربی ،آزمایشی، عادت، پروژه ای ،تدریس ، ، در پراگماتیسم مطرحند که در آموزه های دین اسلام در باره آنها تصرح نشده است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091397 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.