کاربست های تربیتی اصل هشتم قانون اساسی و نقش آن در پیش گیری از وقوع جرم با رویکردی به قرآن و حدیث

پیام:
چکیده:
منطوق تربیتی اصل هشتم قانون اساسی، مکانیسمی غیر کیفری، خیرخواهانه، کم هزینه، تقویت کننده ارزش های انسانی و عاملی بازدارنده و نوعی نظارت عمومی و مراقبت همگانی است که در آیات متعدد قرآن، بیان و عمل ائمه معصومین (ع) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل هشتم) مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به برکات و آثار تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی امر به معروف و نهی از منکر، راهکار پیشگیرانه اسلام برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم و انحراف، عصیان جوانان، جنایات سازمان یافته، حق کشی، کژمداری، هرج و مرج گرایی، آدم کشی و آدم ربایی، اعتیاد، بی عدالتی های اجتماعی و بیگانگی از آزادی درونی و فکری توسل به این مکانیسم مترقی تجویز گردیده است. هدف مقاله حاضر مدد رساندن به مانایی، پویایی و نهادینه ساختن این فرضیه الهی تربیتی است که عاملی برای نجات مردمان از هبوط به کژی ها و کج روی ها تلقی می گردد. این مقاله در پی آن است تا توان قانون اساسی(اصل هشتم) و آموزه های دینی -تربیتی و اثرگذاری آن در پیشگیر ی از وقوع جرم در جامعه را مورد تحلیل قرار دهد. بررسی ها نشان میدهد که تعرض قانونگذار و تاکید آموزه های دینی بر اعمال این اصل در راستای نهادینه ساختن اصول تربیت اسلامی در جامعه معنا دار بوده و مفید به مقصود می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، نوع آن کیفی و از لحاظ گرد آوری داده ها اسنادی و مطالعات ثانویه فرا ترکیب و مبتنی بر مطالعه منابع برخط داخلی و خارجی به روش تحلیل انتقادی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091398 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.