بیان هنری در ساخت غزل سعدی

پیام:
چکیده:
آیا ظاهر ادبیات امری زیبا است؟ اگر این گونه هست، چه عواملی در پدیداری این«امر زیبا» و آفرینش جلوه ها و بیان هنری آن دست دارند؟ معلوم است که راه درک زیبایی در آثار ادبی به ویژه شعر، دانش زبانی است اعم از صرف، نحو، آوا و معنا. هم از این رو است که در آثار ادبی زبان های سطح نخست گیتی، زیبایی شناختی و تحلیل زیبایی، روش مند، ابزارور و آسان یافت است. این نوشته، با کاوش ساختاری برش هایی از متن غزل سعدی، تلقی زیبایی شناسی و بیان هنری آن را با نگاه به دو عنصر دستوری حروف ربط و اضافه بررسی می کند تا نشان دهد که ساختمان زبانی، چگونه به بیان هنری و آفرینش زیبایی می انجامد. شاید بتوان گفت دست آورد این مقاله، اثبات این نکته است که درک زیبایی های آثار ادبی و کاربست پیام های جهانی آن در زندگی مردم، بدون معرفت زبانی و هنری، دشوار و یا ناشدنی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.