بررسی وضعیت تغذیه گرایی تالاب بین المللی امیرکلایه به منظور مدیریت و حفاظت از آن

پیام:
چکیده:

تالاب ها از مهم ترین منابع حیات بخش در اکوسیستم ها هستند و با تامین آب شیرین و سایر خدمات مستقیم و غیر مستقیم، به پایداری جوامع زیستی کمک می کنند. تالاب ها اکوسیستم های حساس و آسیب پذیری هستند، از این رو مدیریت و حفاظت آن ها دارای اهمیت است. این مطالعه با استفاده از شاخص تروفی TSI کارلسون به منظور ارزیابی وضعیت تروفی تالاب بین المللی امیرکلایه واقع دراستان گیلان انجام گرفت. نمونه برداری آب از 5 ایستگاه به صورت ماهانه از فروردین تا شهریور 1397 طی دو فصل انجام شد و پارامترهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت آب و وضعیت تروفی شامل فسفات کل (TP)، نیتروژن کل (TN) و کلروفیل آ (chl-a) بود. نتایج نشان دهنده وضعیت مزوتروفیک تالاب، با مقدار 41 شاخص کالرسون، درطی مدت پژوهش بود که دلیل آن را می توان ورود مواد آلی و معدنی حاصل از رواناب های کشاورزی و مسکونی اطراف، به تالاب دانست. بنابراین می توان به نقش کاهش سطح دسترسی و حفظ کاربری‌ های اراضی طبیعی و مدیریت و کاهش استفاده از کودهای کشاورزی به منظور مدیریت و احیای تالاب، اشاره کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
345 -350
لینک کوتاه:
magiran.com/p2091529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.