پیش‎‏نمایی بارش و روند تغییرات آن تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره‏‎های آتی (مطالعه موردی: تبریز)

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، پیش‏نمایی بارش در سه دوره آتی 2040-2021، 2060-2041 و 2080-2061 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG6 انجام شد. بدین منظور از دو سناریوی RCP4.5 (انتشار پایین گازهای گلخانه‏ای) و RCP8.5 (انتشار بالای گازهای گلخانه‏ای) و مدل گردش عمومی جو MPI-ESM-MRکه یکی از مدل‏های جفت شده CMIP5 است، استفاده شد. روند تغییرات بارش به صورت سالانه و فصلی در دوره پایه و دوره آتی 2080-2021 با روش من-کندال تحلیل شد. شیب خط روند با روش تخمین‏گر سن به دست آمد. نتایج نشان داد که در فصل زمستان در هر سه دوره آتی طبق هر دو سناریو، بارش افزایش خواهد یافت. همچنین در فصل بهار و پاییز، طبق سناریوی RCP8.5در تمام دوره‏ها، بارش کاهش خواهد یافت. ماه‏های دسامبر و ژانویه در هر سه دوره طبق هر دو سناریو افزایش بارش خواهند داشت. برعکس، ماه‏های مارس، ژوئیه، سپتامبر و اکتبر نیز در هر سه دوره آتی طبق هر دو سناریو کاهش در میزان بارش را تجربه خواهند کرد. میانگین بارش سالانه در دوره 2080-2061 بر اساس هر دو سناریو کاهش و بیش ترین کاهش در میانگین بارش سالانه در دوره 2080-2061 بر اساس سناریوی RCP8.5به میزان 4/10% خواهد بود. همچنین بیش ترین افزایش در میانگین بارش سالانه در دوره 2060-2041 بر اساس سناریوی RCP4.5به میزان 1/8 % مشاهده شد. در هیچ یک از دوره‏ها در سطح 5% روند معنی‏داری مشاهده نشد. در تمام فصول شیب خط روند در دوره پایه و دوره آتی بر اساس سناریوی RCP8.5منفی و بر اساس سناریوی RCP4.5 مثبت گزارش شد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2092165 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.