مراحل تدوین یک استراتژی جامع پیش گیری از خودکشی: یک مرور روایتی

پیام:
چکیده:

خودکشی، نوعی آسیب چند بعدی رفتاری است که عوامل متعددی در بروز آن دخیل هستند و همواره به عنوان یکی از مشکلات و نگرانی های بهداشت عمومی مطرح بوده است. پیش گیری از این آسیب نیازمند یک طرح جهانی به همراه استراتژی های ملی و اقدامات محلی است. تدوین یک استراتژی پیش گیری از خودکشی مستلزم توجه به تمام سطوح پیش گیری است و اجزای آن با همکاری نهادهای مختلفی هم چون آموزش و پرورش، صدا و سیما، بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت ارشاد میسر می گردد. هدف از این مطالعه مروری، تعیین ابعاد تدوین و اجرای یک استراتژی جامع پیش گیری از خودکشی می باشد. طبق نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد مسیر تدوین استراتژی پیش گیری از خودکشی برای کشورهایی که هنوز هیچ فعالیتی را در خصوص پیش گیری از خودکشی آغاز ننموده اند، با مسیر تدوین این استراتژی در کشورهایی که در گذشته حداقل یک طرح جامع پیش گیری از خودکشی را اجرایی کرده اند، متفاوت است. بنابراین، ضروری است که هر کشور به تناسب اقتضائات و پیشینه ای که در زمینه خودکشی دارد، ضمن تکیه بر تعریف دقیق رفتار خودکشی و مراحل آن، و با شناخت مهم ترین عوامل خطر زمینه ساز خودکشی در هر منطقه و توجه به تمام سطوح پیش گیری، نسبت به تدوین یک استراتژی جامع پیش گیری از خودکشی اقدام نماید.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
1155 -1182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093649 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.