بررسی تغییرات فصول در بروز ترمبوز وریدی عمقی در مراجعین به مرکزآموزشی درمانی علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1396:یک گزارش کوتاه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اگر چه، الگوی زمانی آمبولی ریه مشخص شده است، ولی داده های مربوط به بروز ترومبوز ورید عمقی (DVT ؛ Deep Venous Thrombosis) قطعی نیست. هدف این مطالعه تعیین وجود تغییرات فصلی در بروز DVT در شهر رفسنجان در سال 1396 بود.

مواد و روش ها: 

مطالعه مقطعی حاضر، بر روی  347 مورد مشکوک به DVT در شهر رفسنجان انجام شد. بررسی و تشخیص قطعیDVT  با انجام معاینات بالینی و اولتراسونوگرافی صورت گرفت. متغیرهای دموگرافیک و عوامل خطر مرتبط آنان ثبت و با روش های آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.

نتایج

در مجموع تشخیصDVT   در 317 نفر قطعی شد. میانگین سنی این افراد 18±52 سال و 57 درصد آن ها مذکر و 42 درصد مونث بودند. بیش ترین درصد موارد بروز در فصل بهار (29درصد) و تابستان (25 درصد) بود.

نتیجه گیری:

 وجود الگوی فصلی گرم در وقوع DVT در شهر رفسنجان موثر بود. لذا هنگام تجویز یک رژیم ضد انعقادی، ماه های گرم تر می تواند به عنوان یک ریسک بالقوه تلقی شود.

نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
1183 -1190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2093650 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.