ارتباط میزان بیان miR-377 و miR-98 با بیماری اسکلروزیس عودکننده

پیام:
چکیده:
زمینه هدف

بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری پیچیده و غیرقابل توصیف است و با توجه به علتی که با عود و عود بیماری مشخص می شود ، ضعیف شناخته شده است. بیان میکرو RNA ها (miRNA ها) که با تنظیم پاسخ های ایمنی مرتبط است. اخیرا تحقیقات نشان داده است که پروفایل بیان miRNA در سلولهای خونی در MS تغییر می کند. هدف از این مطالعه ، تبیین تغییرات در بیان miR-377 در گردش و miR-98 در 30 بیمار مبتلا به عودکننده (MS) مبتلا به عود در حال بازگشت در مقایسه با گروه کنترل مشابه است.

مواد و روش ها

این مطالعه با استفاده از روش PCR در زمان واقعی کمی به منظور تعیین بیان گردش miR-377 و miR-98 در سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMC) از 60 بیمار مبتلا به RRMS انجام شد که از این تعداد 30 بیمار عود کردند. و 30 نفر به مدت دو ماه پس از عود و 30 گروه شاهد به منظور بررسی ارتباط سطح بیان این miRNA ها با RRMS بودند.

یافته ها

نتایج نشان داد که بیان miR-377 در بیماران عود کننده و دو ماه بعد از عود نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب 0017/0 = P و 0001/0 = P). با این حال ، miR-98 در بیماران عود کننده و دو ماه پس از عود تنظیم مقررات را نشان داد (به ترتیب 0002 = P و 0001/0 = P).

نتیجه گیری

می توان نتیجه گرفت که miR-377 و miR-98 ممکن است نشانگرهای زیستی آینده نگر با استفاده بالقوه برای تشخیص بیماران RRMS باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.