بیان miR-485-3p در لوسمی لنفوسیتی مزمن با هدف قرار دادن FOXD3

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تحقیقات قبلی نشان داد که میکرو RNA ها (miRNA) می توانند به عنوان انکوژن یا سرکوب کننده تومور در لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) عمل کنند و بیان miRNA ها ، مانند میکرو RNA-485-3p (miR-485-3p) در چندین مورد تغییر کند بیماریها این مطالعه به منظور تعیین سطح بیان miR-485-3p با هدف قرار دادن FOXD3 در بیماران مبتلا به CLL و کنترل جهت شناسایی اینکه آیا این miRNA پتانسیل دارد به عنوان یک نشانگر تجاری در CLL شناخته شود ، طراحی شده است.

مواد و روش ها

در مجموع 35 بیمار مبتلا به CLL و همان تعداد شاهد وارد مطالعه شدند. پس از استخراج RNA کل و سنتز cDNA ، تجزیه و تحلیل کمی با استفاده از روش Real-PCR با استفاده از SYBR Green PCR Master Mix انجام شد تا میزان بیان miR-485-3p و هدف آن مشخص شود. علاوه بر این ، در غنی سازی مولکولی سیلیکو تجزیه و تحلیل در هدف از miR-485-3p انجام شد.

یافته ها

مشاهده شد که میزان بیان miR-485-3p در بیماران مبتلا به CLL نسبت به گروه کنترل تنظیم شده است (P-value <0.009). با این حال ، مشخصات بیان هدف miR-485-3p (FOXD3) بین دو گروه به طور قابل توجهی تنظیم شد (P-value <0.02).

نتیجه گیری

براساس نتایج ، miR-485-3p می تواند یک نشانگر جدید برای تشخیص زودرس CLL و طراحی استراتژی های کنترل جدید CLL با هدف قرار دادن FOXD3 باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
23 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094522 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.