اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از عواملی که در تداوم ازدواج نقش مهمی دارد، سازگاری زناشویی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان ناسازگار انجام گرفته است.

روش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، دارای طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون چندگروهی است. جامعه آماری پژوهش را زنانی تشکیل داده اند که در سال 1395 برای طلاق به دادگستری شهر اردبیل مراجعه کرده اند و نمونه 30 نفری از آن ها که حداقل 16 سال سن و وضعیت اقتصادی متوسط داشتند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های روا و پایای بی ثباتی ازدواج(ادواردز، جوهانسون و بوث، 1987) و ناسازگاری بیر- استرنبرگ(1977)، برای هر دو گروه جمع آوری و سپس برای گروه آزمایش، هفت جلسه یک و نیم ساعته، مشاوره راه حل محور ارائه شد، درحالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند و مجدد داده ها جمع آوری شد و با کمک آزمون مانوا تحلیل شدند.

 یافته ها و نتایج:

پژوهش نشان داد که مشاوره راه حل محور می تواند ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در زنان ناسازگار را کاهش دهد. این نتایج می تواند پشتوانه ای برای بکارگیری مشاوره راه حل محور در کاهش ریسک طلاق و ناسازگاری زناشویی در متقاضیان طلاق و نیز پیشگیری از اختلافات و تعارضات خانوادگی باشد. 

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094592 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.