جایگاه پلیس زن در تامین امنیت جامعه اسلامی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان در تامین امنیت اجتماعی در نیروی انتظامی حضور دارند. با توجه به شئون مهم دیگر در زندگی زنان در جامعه، هدف از این تحقیق این است که نگاهی دقیق تر به نقش و ضرورت پلیس زن در تامین امنیت اجتماعی جامعه از منظر اسلامی است.

روش

این تحقیق از انواع کاربردی و با روش گردآوری کتابخانه ای و روش اجرایش توصیفی تحلیلی است. د ر این پژوهش از اسناد و متون کتابخانه ای و منابع اینترنتی بهره گیری شد ه است. 

یافته ها و نتایج:

در نتیجه تحقیق ضرورت حضور زن برای تامین امنیت اجتماعی از نگاه اسلامی در این ابعاد روشن شد: عدم اختلاط حرام بین زن و مرد در جامعه، نهی از منکر و ضرورت حضور زنان در جهاد دفاعی.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.