بررسی چگونگی حفظ و احیای بناهای ارزشمند تاریخی

نویسنده:
چکیده:

حیا آثار باقیمانده از گذشته تار یخی شهر موجب باز یابی هویت فراموش شده آن میشود. آثار و بناهای تار یخی به عنوان شریانهایی از بستر شهر میباشند. بنای تار یخی در طول زمان در عین اینکه دچار صدماتی میشود و چیزهایی را از دست میدهد، ارزشهای دیگری را به دست میآورد. اثر تار یخی عالوه بر ارزش های هنری و عملکردی که در زمان خلق آن مدنظر بوده، با گذشت زمان و تغییرات به وجود آمده، ارزشهای دیگری را نیز به همراه می آورد؛ بنابراین پرداختن به آنها به منظور احیا از بعد تار یخی، فرهنگی و گردشگری موجب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی میشود چرا که این فرآیند جلوگیری از تخریب بافت، حفظ سرمایه ملی و درنتیجه ارتقاء ارزشهای اقتصادی میشود. فرآیند احیای بناهای تار یخی مستلزم اقداماتی است که این تحقیق به این موضوع میپردازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و از نوع تحقیقات کیفی است که پس از بررسی اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر، راه کارهایی را ارائه مینماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094915 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.