تاثیر سینما و معماری و هویت در حس تعلق مکانی

پیام:
چکیده:

هنر همیشه تاثیر بسزایی در جامعه در زمینه های مختلف داشته و دارد. سینما و معماری به عنوان دو هنر که در ظاهر تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند ولی درواقع وجه اشتراک ز یادی نیز با هم دارند. ازجمله این وجوه اشترا ک میتوان به ایجاد روحیه در جامعه و مقیاسه ای مختلف آن، از خانواده به عنوان کوچکترین گروه در جامعه تا جامعه کلی هر کشور اشاره کرد. روحیه به وجود آمده توسط این دو هنر به ایجاد کردن حسهای مختلف بین انسانها و گروه های مختلف جامعه مربوط میباشد که مکانمند و زمانمند میباشد. هرچه زمان میگذرد این دو هنر در حال تکامل و پیشرفت هستند ولی شا کله آنها از آغاز ثابت است که آن تعامل بین انسانها و ایجاد حسهای متفاوت است. سینما تاثیر مستقیم در نحوه تفکر در معمار برای ایجاد با صنعت سینما در ارتباط است میگذارد که سازنده رشد فضاهایی که مستقیما هویت شهراست. کشورهای بسیاری هستند که فیلمسازان و سینما گران و دهنده با هم فکری با رشته ها و هنرهای مرتبط با سینما به روند رو به رشد آن ادامه دهند، منجمله روانشناسی، جامعه شناسی، معماری و... . سینما به طورکلی مهمترین ابزار برای ترو یج فرهنگ در جامعه به حساب میآید. در این پژوهش که به صورت میدانی و کتابخانهای انجام پذیرفته است سعی بر آن شده که چگونگی تاثیر سینما در هویت حس تعلق مکانی تحلیل و نتیجه گیری شود. انصاری و همکاران،1388.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2094918 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.