فراتحلیل پژوهش های مرتبط با رابطه عملکرد پلیس جامعه محور و احساس امنیت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

رشد تحقیقات در حوزه رابطه عملکرد پلیس با احساس امنیت، استفاده از روش فراتحلیل در این زمینه را ضرورتی مضاعف می بخشد. لذا هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، بازخوانی و بازتحلیل تحقیقات انجام شده در این حوزه و تجزیه و تحلیل مجدد و ترکیب نتایج حاصل از تحقیقات برای نظریه سازی و حل مسئله احساس ناامنی است.

 روش :

پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش از لحاظ موضوعی، کلیه مطالعات و طرح های تحقیقاتی مرتبط با موضوع پژوهش از سال 1384 تا سال 1394 و در سطح کل کشور است که در یکی از پایگاه های اطلاعات علمی کشور نمایه شده اند و در کل تعداد 313 مطالعه یافت شد. جهت نمونه گیری از جامعه یادشده، 52 سند پژوهشی که حائز شرایط و ملاک های انتخاب بود، به عنوان نمونه انتخاب شدند و با به کارگیری نسخه دوم نرم افزار سی.ام.ای. (CMA) مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

یافته ها:

نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد که در 52 مورد از پژوهش های موردنظر، رابطه بین عملکرد پلیس و احساس امنیت با اطمینان 99 درصد معنادار است و میانگین اندازه اثر عملکرد پلیس (اثرات ترکیبی تصادفی) بر احساس امنیت در نمونه مورد پژوهش، معادل 424/0 است. 

نتیجه گیری: 

براساس یافته های این پژوهش، عملکرد پلیس با ابعاد کنترل و نظارت، سرمایه های اجتماعی پلیس، کارآمدی، مشارکت، پیشگیری از جرم، فعالیت های اجتماعی پلیس، رفتار حرفه ای، پاسخگویی، اطلاع رسانی، قاطعیت و برخورد محترمانه پلیس و غیره می تواند تبیین گر بخشی از مسئله و موضوع احساس امنیت در جامعه باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2096383 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.