نقش آهن بر بقا و تکثیر سلول های بدخیم لنفوبلاستیک و مکانیسم آن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از عوارض رایج شیمی درمانی کم خونی است که به منظور رفع این مشکل، تزریق گلبول های قرمز به دفعات زیاد، در حین درمان، انجام شده و این مسئله باعث ایجاد گران باری آهن می شود. با توجه به تایید ارتباط افزایش ذخایر آهن در مغز استخوان و پاسخ نامطلوب به درمان در مطالعه قبلی، در پژوهش حاضر تاثیر آهن بر تکثیر رده های سلولی لنفوبلاستیک حاد (Acute Lymphoblastic Leukemia :ALL) و مکانیسم آن مورد بررسی قرار گرفته است.

روش بررسی

رده های سلولی Nalm6 و  CCRF-CEMبه ترتیب به عنوان نماینده ایمنوفنوتیپ های B-ALL وT-ALL انتخاب شده و با غلظت های مختلف هولوترنسفرین  (120-1 میکرومولار) و فریک آمونیوم سیترات (25000-400 میکرومولار) تیمار شدند. ورود آهن به داخل سلول با آزمون AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) تایید شد. تکثیر سلولی و سطح رادیکال های آزاد داخل سلولی (ROS: Reactive Oxygen Species) به ترتیب با استفاده از دو روش MTT و فلوسیتومتری ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزار GraphPad Prism و به کارگیری آزمون یک طرفه ی ANOVA  انجام شد.

یافته ها:

 هولوترنسفرین تاثیر قابل ملاحظه ای بر تکثیر سلولی نداشت. با این حال فریک آمونیوم سیترات (FAC) میزان تکثیر هردو رده ی سلولی ALL را تا بیش از 50 درصد افزایش داد.  شواهد نشان داد آهن سبب القای ROS داخل سلولی می شود؛ به طوری که FAC (ferric ammonium citrate) در غلظت 400 میکرومولار سبب القای بیش از 50 درصدی میزان ROS شد (36/6±27/155 درصد در مقابل 100 درصد، 001/0< P).

نتیجه گیری:

 آهن می تواند از طریق القای ROS و تقویت تکثیر سلول های لوسمیک، حامی این سلول های سرطانی باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر، پیشنهاد می دهد که بایستی حجم خون تزریقی در مبتلایان به ALL به حداقل ممکن کاهش یابد تا از گران باری آهن جلوگیری شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097856 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.