بررسی راهکارهای ارتقادهنده شادکامی در سالمندان ایران: یک مطالعه مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به افزایش امید به زندگی و افزایش جمعیت سالمندان در ایران، برنامه ریزی در حوزه ارتقای سلامت و رفاه سالمندان در ابعاد مختلف سلامتی حایز اهمیت می باشد. احساس شادکامی از مولفه های مهم در تامین سلامت روان افراد سالمند و تاثیرگذار بر سلامت جسمی، اجتماعی و معنوی می باشد و می تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی سالمندان شود. با توجه به اهمیت سلامت سالمندان و لزوم توجه به برنامه ریزی و اجرای برنامه های اثربخش جهت ارتقای سلامت این گروه آسیب پذیر، این پژوهش با هدف مروری بر مداخلات انجام شده در زمینه احساس شادکامی سالمندان، نوع مداخلات و تعیین تاثیر آنها در ده سال اخیر طراحی می گردد.

روش

در این پژوهش مروری روایتی، مقالات چاپ شده فارسی و انگلیسی بین سال های 1398-1388 با استفاده از ترکیب کلیدواژه های Elderly، Older adult، Old، Aged، Iran، Happiness و همچنین کلید واژه های فارسی احساس شادکامی، سالمندان و ایران در بانک های اطلاعاتی: Magiran، SID، Science Direct، Ovid و PubMed بر اساس معیارهای: زمان انجام پژوهش، مکان انجام پژوهش (ایران)، مرتبط بودن با هدف پژوهش، برخورداری از چارچوب ساختاریافته پژوهش، تمام متن بودن مقاله و زبان فارسی یا انگلیسی جستجو شد. کیفیت مقالات با استفاده از چک لیست بررسی مقالات کمی، بررسی شد.

یافته ها

در نهایت 28 مقاله پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد مداخلات ارتقادهنده احساس شادکامی در سالمندان در 4 گروه: فعالیت های جسمی (7 مقاله)، روانشناختی (15 مقاله)، هنری (4 مقاله) و فعالیت های ارتقادهنده سلامت (2 مقاله) طبقه بندی می شوند.

نتیجه گیری

مداخلات متعددی با هدف ارتقا شادکامی سالمندان در ایران انجام و اثر بخشی آنها تایید شده است. با توجه به رشد جمعیت سالمندی، نیاز به برنامه ریزی بهداشتی در زمینه ارتقای سلامت سالمندان با تاکید بر تامین شادکامی آنها ضروری به نظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097955 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.