بررسی تاثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از مشکلات شایع زنان سندرم پیش از قاعدگی است. این اختلال با علایم جسمانی و روانی آزار دهنده ای همراه است. به علت مشخص نبودن علت، روش های درمانی زیادی از جمله گیاهان دارویی برای درمان توصیه شده است. یکی از گیاهان مورد استفاده برای سندرم پیش از قاعدگی گیاه بومادران می باشد.

هدف

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره گیاه بومادران بر سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.

روش بررسی

مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع دو سوکور بر روی دانشجویان مونث مجرد ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهر قزوین در سال 1395 انجام شد. ابتدا برای افراد فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی ارائه شد. سپس جهت تشخیص عدم ابتلا به افسردگی آزمون بک انجام شد. افراد انتخاب شده به دوگروه مداخله (167 نفر) و کنترل (167 نفر) تخصیص داده شدند. به گروه آزمون 200 سی سی عصاره بومادران و شاهد دارونما به مدت 3 ماه داده شد و با فرم ثبت وضعیت روزانه و شدت درد پیگیری شدند. تحلیل داده ها با آزمون های آنالیز واریانس، t مستقل و کای دو انجام شد.

نتایج

نتایج نشان داد روند تغییرات نمرات میانگین شدت کلی علائم طبق فرم ثبت روزانه و شدت درد در یک ماه، 2 ماه و 3 ماه پس از مداخله سه مرحله در گروه آزمون از لحاظ آماری معنادار بود. ولی در کنترل معنی دار نبود. میانگین شدت کلی علائم و شدت درد قبل از مداخله و سه ماه بعد در گروه مداخله و کنترل اختلاف معناداری داشت.

نتیجه گیری:

 مطالعه نشان داد که عصاره بومادران بر روی علایم سندرم پیش از قاعدگی و شدت درد اثر دارد و باعث کاهش علایم می شود. بنابراین می توان از این گیاه در درمان علایم سندرم پیش از قاعدگی استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2097981 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.