رابطه هویت سازمانی و گزارش تقلب های مالی با نقش تعدیل گر شدت اخلاقی ادراک شده و شخصیت پویا

نویسنده:
پیام:
چکیده:

گزارش تقلب های مالی از مواردی است که در سازمان توسط کارکنان به وقوع  می پیوندد و مدیران را از مشکل های احتمالی بزرگ تر بعدی آگاه می کند و به نحوی از سازمان، در برابر خطرها محافظت و نگهداری می کند. هدف این پژوهش، تعیین رابطه هویت سازمانی و گزارش تقلب های مالی با نقش تعدیل گر شدت اخلاقی ادراک شده و شخصیت پویا است.مطالعه پیش  رو از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و ازلحاظ هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش نیز پرسشنامه است. نمونه گیری پژوهش حاضر به صورت تصادفی ساده، از 95 نفر از حسابداران و مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. برای تحلیل یافته های پژوهش نیز در قالب 3 فرضیه اصلی از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین هویت سازمانی و گزارش تقلب های مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین هویت سازمانی و گزارش تقلب های مالی با متغیرهای شدت اخلاقی ادراک شده و شخصیت پویا به گونه مثبت تعدیل و تقویت می شود. با توجه به اهمیت گزارش تقلب های مالی در تعالی سازمان، مناسب است که برای گسترش گزارش تقلب های مالی، به عوامل موثر بر آن توجه بیشتری نمود و برنامه ریزی های لازم را برای استفاده بهتر از آن انجام داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098247 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.