تعیین اثربخشی صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده در پیشگیری از تصادفات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پژوهش تعیین اثربخشی صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده در پیشگیری از تصادفات، در کشور ایران انجام گرفته است. بررسی های علمی انجام شده در خصوص تصادفات ترافیکی و علل آن ها نشان می دهد که عامل انسانی با اختلاف چشمگیری نسبت به دیگر عوامل، بالاترین سهم را در وقوع تصادفات دارد. به عبارتی می توان انسان و اشتباهات او را مهم ترین دلیل وقوع تصادف رانندگی دانست. بر همین اساس، از سال ها پیش در بسیاری از کشورها، در سراسر جهان قوانین و مقررات سخت گیرانه ای در خصوص چگونگی صدور بیمه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده برای متقاضیان وضع شده است. هدف کلی این مطالعه، اثربخشی صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده در پیشگیری از وقوع تصادفات است.

روش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و متخصصان راهنمایی و رانندگی و بیمه می باشد و برای انتخاب آماری از روش گلوله برفی استفاده گردید. به این منظور، به روش مدل سازی رگرسیون خطی تعمیم یافته، سه مدل خطی برای کل تصادفات، تخلفات رانندگی پرخطر و تصادفات منجر به فوت ساخته شده است.

یافته ها:

 نتایج این پژوهش نشان می دهد که سابقه تصادفات راننده، سابقه تخلفات رانندگی پرخطر، شغل راننده و قوانین سخت گیرانه به گونه ای که تمدید بیمه نامه را با مشکل مواجه می کند، متغیرهای مرتبط با صدور بیمه نامه بر اساس ویژگی راننده هستند که اثری جدی در کاهش تصادفات دارند.

بحث و نتیجه گیری:

 مطالعات ثابت کرده است که تقریبا در تمامی موارد، وضع و اعمال چنین قوانینی تاثیر مثبتی روی کاهش تصادفات داشته است. این مقاله به ارزیابی این ادعا پرداخته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098661 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!