محاسبه ویژگی های الکترونی و ساختار نوارهای انرژی بلور گالیم ارسنیک در فاز بلند روی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در این مقاله ساختار الکترونی و ساختار نوارهای انرژی بلور GaAs در فاز بلندروی با استفاده از روش امواج تخت بهبودیافته خطی با پتانسیل کامل FP-LAPW در چارچوب نظریه تابعی چگالی (DFT) و با تقریب های مختلف و استفاده از کد محاسباتی Wien2k انجام شده است. در این روش، برای محاسبه پتانسیل تبادل همبستگی از تقریب های LDA و شیب تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که خصوصیات الکترونی و ساختاری محاسبه شده این ترکیب از جمله ثابت شبکه و مدول حجمی و تراکم پذیری و مشتق مدول حجمی با استفاده از تقریب GGA نسبت به سایر تقریب ها سازگاری بهتری با نتایج تجربی و نظری به دست آمده از روش های دیگر دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098670 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.