کمپلکسیتون N گانه مثبت معادله (2+1) بعدی کادومتسف پتویاشولی نوع ب

پیام:
چکیده:
در این مقاله، معادله (2+1) بعدی کادومتسف پتویاشولی نوع ب توصیف کننده پایداری سولیتون ها در محیط غیرخطی با پراکندگی ضعیف مطالعه می شود. بدین منظور، ابتدا با در نظر گرفتن صورت دوخطی هیروتا و به کارگیری روش برهم نهی خطی، جواب موجی استخراج و سپس با رهیافت ژو و مانکیور کمپلکسیتون گانه مثبت معادله (2+1) بعدی کادومتسف پتویاشولی نوع ب حاصل می شود. در نهایت، رفتار دینامیکی و مشخصه های فیزیکی کمپلکسیتون گانه مثبت با ارائه نمودارهای دوبعدی و سه بعدی بررسی و تحلیل می شود. باور داریم که مطالعه حاضر گام مفیدی در ارائه نتایج جدید در خصوص جواب های معادله (2+1) بعدی کادومتسف پتویاشولی نوع ب برداشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098673 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.