رهیافتی بر ساخت افزایشی پروانه های کمپرسور : مدل سازی سه بعدی پوشش کاری چندلایه فولاد پایه AISI 4140 به روش LSFF با استفاده از پودر Inconel 625 همراه با 2 % نانو پودر 2Ce

پیام:
چکیده:
تیغه توربین های گازی، شفت توربین ها و پروانه های کمپرسورها، اغلب به دلیل فرسایش یا خوردگی آسیب می بیند. با استفاده از روش پوشش کاری لیزری و به منظور بازسازی و  بهبود خواص ضد فرسایشی قطعات حساس، یک لایه پوشش بر روی مواد پایه قرار داده می شود. در این مقاله، مدل سه بعدی فرآیند LSFF برای آلیاژ Inconel 625 مخلوط با نانو پودر CeO2 بر روی فولاد AISI 4140 بررسی شده است. با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics و روش المان محدود (FEM)، معادله انتقال حرارت، معادله مش متحرک و تانسور تنش به صورت عددی حل می شود. هندسه ناحیه مذاب با استفاده از مش بندی متحرک و بر اساس ماژول لاگرانژی اویلری (ALE) به دست می آید و همچنین تاثیر پیش گرمایش و افزودن نانو پودر CeO2  در توزیع دما و میدان های تنش به صورت عددی بررسی می شود. رفتار زمانی شاخص های کلیدی فرآیند مانند دمای بیشینه و تنش بیشینه و نسبت متناظر آن ها مطالعه شده و وابستگی ارتفاع پوشش به سرعت روبش لیزر برای لایه های اول و دوم و سوم  بررسی و ارائه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098676 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.