مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه ساز عملکرد چند وظیفه ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله تعامل میان انسان و ماشین در شبیه ساز استاندارد وظایف خلبان ، با بهره گیری از مفاهیم موجود در تئوری اطلاعات مدلسازی می گردد . برای این منظور، نرخ تبادل داده در هر یک از زیرسیستم های شبیه ساز استخراج می شود و با برآیند گرفتن از آن ها ، مقدار نرخ تبادل داده کلی ایجاد شده در شبیه ساز بدست می آید . در مرحله بعد ، نرخ تبادل داده خروجی تولید شده توسط انسان در تعامل با شبیه ساز محاسبه گشته و از تلفیق آن با نرخ اطلاعات ورودی ، یک معیار واحد جهت ارزیابی عملکرد وی ارائه می گردد . در نهایت کارایی این شاخص در محیط شبیه ساز عملکرد چند وظیفه ای خلبان با در نظر گرفتن سه سطح مختلف بارکاری (کم ، متوسط و زیاد) ، از طریق انجام یک آزمون عملی توسط تعدادی سوژه انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل شده نشان می دهد که سوژه ها با بالا رفتن سطح بارکاری ، تلاش مضاعفی را در قالب زیاد کردن نرخ تبادل داده خروجی ایجاد شده توسط خود بروز می دهند. اما با این وجود بر اساس تحلیل آماری صورت گرفته ، کیفیت کارکرد سوژه ها بین سطوح کم ، متوسط و زیاد از بارکاری دارای اختلاف معنادار بوده و بالا رفتن شدید بارکاری ، موجب افت قابل توجه معیار عملکرد بدست آمده می شود .
زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 167
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098691 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!