ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول در مناطق باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه

پیام:
چکیده:
در این پژوهش خصوصیات ژئوشیمی آلی سازند گرو در دو مقطع سطح الارضی (باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه) به روش پیرولیز راک-اولII مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس آنالیز داده های موجود، اکثر نمونه های سازند گرو در مناطق مورد مطالعه دارای کروژن نوع  III هستند اما نمونه های سازند گرو در شمال باختر کرمانشاه دارای مقادیر کمتری کروژن از نوع  Iو II  نیز می باشند. کربن آلی کل نمونه های باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه به ترتیب در حدود 1.28-0.24 و 1.96-0.05 درصد وزنی در تغییر است. مقادیر Tmax نمونه ها نیز به ترتیب  بین   416 - 445 و 441-480 درجه سانتی گراد تغییر می کند. کروژن نمونه های مورد مطالعه در باختر خرم آباد در مرحله ی نابالغ تا بلوغ حداکثری قرارگرفته اند اما کروژن نمونه های سازند گرو در شمال باختر کرمانشاه در مرحله ی بلوغ حداکثری(پنجره ی نفتی) تا مرحله ی تولید گاز مرطوب و خشک قرار گرفته اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098705 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.