ارزیابی سمیت برخی از نانوذرات متداول با استفاده از دافنیا مگنا (اDaphnia Magna)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

نانوذرات در صنایع مختلف مانند صنایع الکترونیک، بهداشتی، دارویی، آرایشی و فرایندهای زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین  ارزیابی سمیت آن ها در محیط های آبی لازم به نظر می رسد.

مواد و روش ها:

 در این مطالعه تجربی، سمیت حاد 6 نوع نانوذره پرمصرف تولیدی در ایران (SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, ZnO, MgO) با استفاده از تست سمیت حاد برروی دافنیا مگنا، مطابق روش US-EPA با غلظت های مختلف و در زمان های متعدد مورد بررسی قرار گرفتند. غلظت کشنده 50 درصد (LC50) در فاصله اطمینان 95 درصد براساس روش سازمان حفاظت محیط زیست امریکا و استفاده از برنامه تجزیه و تحلیل Probit محاسبه شد.

یافته ها:

 نتایج به دست آمده نشان داد که بالاترین و کم ترین غلظت کشنده 50 درصد (LC50) برای 6 نانوذره مورد مطالعه به ترتیب Al2O3> Fe2O3> SIO2> TiO2> MgO> ZnO بود. نانوذرات ZnO بالاترین میزان سمیت حاد و Al2O3 کم ترین میزان سمیت حاد در بین نانوذرات ساخته شده ایرانی مطالعه شده بر روی دافنیا مگنا داشتند. در این مطالعه اثر تغییرات مورفولوژیکی در دستگاه گوارش دافنیا مگنا در 96 ساعت قرار گرفتن در معرض تماس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نانوذرات باعث تغییر مورفولوژیکی در دستگاه گوارش آن ها شده است.

استنتاج

با توجه به این که در مطالعه ما تمامی ویژگی های نانوذرات مورد بررسی، با سایر مطالعات یکسان بود، می توان نتیجه گرفت که از بین پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر میزان سمیت نانوذرات، ترکیب شیمیایی و خلوص نانوذرات مهم ترین عواملی هستند که می توانند بر سمیت نانوذرات بررسی شده بر روی دافنیا مگنا تاثیرگذار باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098721 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.