میزان بروز نارسایی مزمن وریدی و علائم بالینی مرتبط با سندرم پست ترمبوتیک در ترومبوز ورید عمقی اندام تحتانی در یک پیگیری سه ساله

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

با وجود مطالعات گسترده در مورد پیشگیری و درمان ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، توجه کمی به نارسایی مزمن وریدی شده است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز نارسایی مزمن وریدی و علائم بالینی مرتبط با سندرم پست ترمبوتیک (PTS) در بیماران مبتلا به ترومبوز ورید عمقی اندام تحتانی می باشد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه توصیفی گذشته نگر بر روی بیماران دچار DVT از سال 1389 تا 1392 در بیمارستان های شهر رشت انجام گرفت. در بیماران پس از اخذ رضایتنامه فوتوپلتیسموگرافی انجام شد. اطلاعات دمگرافیک، بالینی، بیماری های زمینه ای و نتایج فوتوپلتیسموگرافی افراد مورد مطالعه ثبت گردید.

یافته ها:

 در مجموع 153 اندام تحتانی در بیماران با میانگین سنی 14±50 سال بررسی شد. در اکثر نمونه های مورد پژوهش محل درگیری DVT، ایلئو فمورال (1/43 درصد) بود و میانگین فاصله از زمان ابتلا بهDVT 83/0±08/2 سال بود. در بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به DVT، ادم و سنگینی (66 درصد)، تلانژکتازی (7/47 درصد) و درد (8/43 درصد) شایع ترین علائم بوده اند. به طور کلی 8/94 درصد موارد، نمره فوتوپلتیسموگرافی مختل داشتند. فراوانی PTS در بیماران مورد بررسی 37 مورد (19/24 درصد) گزارش شد. همچنین، ارتباط معنی داری بین بروز PTS با محل وقوع DVT و روش های درمانی مشاهده نشد.

استنتاج

شناخت صحیح اپیدمیولوژی، علایم بالینی بروز DVT و پیگیری میزان عوارض آن می تواند در جهت تشخیص صحیح و نوع برخورد با این بیماران کمک کننده باشد. براساس نتایج مطالعه حاضر اگرچه فراوانی PTS در بیماران مورد بررسی شیوع بالایی نداشت، اما در اکثر این بیماران ادم و سنگینی، تلانژکتازی و درد گزارش شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098723 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.