فعالیت ضد باکتریایی ژل حاوی 5 درصد عصاره هیدروالکلی پوست گیاه Rhamnus cathartica L

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

آکنه یک بیماری التهابی مزمن مجاری پیلوسباسه بوده که علت اصلی آن، میکروارگانیسم های فرصت طلب پوستی می باشد. ترکیبات گیاه Rhamnus cathartica L. دارای خواص بیولوژیک و آنتی اکسیدانی می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر آنتی باکتریال ژل حاوی 5 درصد عصاره این گیاه به صورت برون تنی می باشد.

مواد و روش ها: 

در این مطالعه آزمایشگاهی، اجزای فرمولاسیون ژل حاوی 5/0 لیتر آب مقطر، 50 گرم گلیسیرین،5 گرم کربوپل 940، 75/0 گرم متیل پارابن و 5/0 گرم پروپیل پارابن بود. پس از 24 ساعت فرمولاسیون تولیدی از یخچال خارج شد و زیر همزن با دور rpm500 تری اتانول آمین به محتویات بشر افزوده شد تا ژل مستحکم گردد. سپس اثر فراورده تهیه شده بر روی باکتری های مورد مطالعه ارزیابی و میزان MIC و MBC تعیین شدند.

یافته ها:

 محتوای فنلی در هر صد گرم فراورده حاصل mgGA/g/DW 5/4±6/351، محتوای فلاونوئید mgCE/g/DW 355/1±15/23 و محتوای آنتراکینونی در هر صد گرم فراورده 05/0 ± 85/1 میلی گرم در گرم به دست آمد. فرمولاسیون ژل با میزان 5 درصد از عصاره خشک گیاه رامنوس کاتارتیکا دارای رنگ قهوه ای و دارای بویی ملایم بود. همچنین، pH فراورده برابر با 6-5/5 بود. نتایج تست MIC ژل حاوی عصاره گیاه رامنوس کاتارتیکا علیه باکتری های کوباکتریوم آکنه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر با 3/195، 41/24 و µg/ml 65/97 بود. نتایج تست MBC ژل پلاسبو علیه باکتری های کوباکتریوم آکنه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر با 25000، 25000 و µg/ml 12500 بود.

استنتاج

گیاه رامنوس دارای ترکیبات فعالی است که می توانند به عنوان آنتی بیوتیک علیه پاتوژن های دخیل در آکنه عمل کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
106 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098731 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.