القای تولید سورفکتانت زیستی توسط باکتری نمک دوست بومی Halomonas sp. MM93 در حضور روغن زیتون و مطالعه پایداری آن

پیام:
چکیده:

سورفکتانت های زیستی از جمله فرآورده های میکروبی ارزشمند هستند که کاربردهای قابل توجهی در صنایع مختلف دارند. از مزیت های این ترکیبات نسبت به انواع شیمیایی خود می توان به زیست تخریب پذیری، سمیت پایین، فعالیت در شرایط محیطی حاد و قابلیت تولید از پسماندها اشاره کرد. در مطالعه حاضر، توانایی سویه بومی Halomonas sp. MM93 در تولید بیوسورفکتانت با استفاده از روش گسترش روغن و همولیز در محیط کشت نوترینت براث و دمای °C30 پس از 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت امولسیون کنندگی سورفکتانت زیستی نیز در یک محیط تولید تعریف شده طی 96 ساعت، توسط آزمون سنجش فعالیت امولسیون کنندگی بررسی شد. اثر روغن زیتون، ان- هگزان و نفت سفید به عنوان منابع کربنی آب گریز در القای تولید سورفکتانت زیستی توسط این سویه مورد بررسی قرار گرفت. به واسطه اهمیت پایداری سورفکتانت های زیستی در استفاده های صنعتی، پایداری مایع رویی محیط کشت باکتری در شرایط افراطی دما، pH و غلظت نمکی سنجیده شد. این سویه در آزمون گسترش روغن، هاله ای به قطر 5/2سانتی متر ایجاد کرد و شاخص E24 آن برابر 45% محاسبه شد. Halomonas sp. MM93  به واسطه تولید این سورفکتانت زیستی قادر به کاهش کشش سطحی محیط کشت از 70 به 40میلی نیوتون بر متر بود. همچنین سورفکتانت زیستی تولیدشده پایداری قابل ملاحظه ای در دمای بالا (°C100)، شرایط اسیدی و بازی حاد (12-2=pH) و غلظت نمک بالا (20گرم بر لیتر) را نشان داد. طبق نتایج حاصل، باکتری نمک دوست بومی Halomonas sp. MM93 می تواند به عنوان یک سویه توانمند در تولید سورفکتانت زیستی پایدار در صنایع مختلف به ویژه فرآیندهای افزایش بازیافت میکروبی نفت که نیازمند ترکیبات دارای فعالیت سطحی با پایداری زیاد هستند، مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.