بررسی وضعیت کلکسیون ملی ارقام تجاری، بومی و وارداتی سیب از نظر آلودگی به ویروس لکه سبزرد سیب

پیام:
چکیده:

کلکسیون ملی ارقام تجاری بومی و وارداتی سیب مستقر در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر از اهمیت خاصی برای برنامه های سالم سازی با هدف تامین هسته های اولیه و پیش تکثیر جهت تولید نهال سالم برخوردار است. تاکنون مطالعه متمرکزی در زمینه غربالگری درختان سیب موجود در این کلکسیون از نظر آلودگی به بیماری های ویروسی صورت نگرفته است. ویروس لکه سبزرد سیب (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV) ویروس مهمی است که باعث ایجاد آلودگی درختان میوه در سراسر جهان می شود. جهت ارزیابی وقوع و میزان شیوع این ویروس در کلکسیون سیب کمال شهر از مجموع 50 رقم سیب جدید، امیدبخش، بومی پر محصول و ارقام وارداتی سازگار بر روی پایه های بذری، نمونه برداری انجام شد و به روش الایزای مستقیم با آنتی بادی اختصاصیACLSV  ارزیابی گردید و جهت تایید نتایج الیزا، تعدادی از این ارقام با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز به روش نسخه برداری معکوس (RT-PCR) و جفت آغازگر تکثیر کننده بخشی از پروتئین پوششی ACLSV مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج الیزا نشان داد که تعداد 39 رقم از 50 رقم مورد بررسی، به این ویروس آلوده بوده و در آزمون RT-PCR نیز از 18 رقم مورد بررسی تنها پنج رقم، آلوده به ویروس تشخیص داده شد. تعدادی از ارقام شامل مکینتاش، ردرم بیوتی، استارکینگ، اردبیل 1، نایان ارنگه، خورسیجان، رداسپور کوپر، یلو ترنسپارنت 1، IR6-1 و اردبیل 2، در هر دو آزمون الیزا و RT-PCR عاری از ویروس تشخیص داده شدند. بنابراین این ارقام پس از بررسی از نظر آلودگی به سه ویروس مهم دیگر شامل ویروس ساقه گودی سیب (Apple stem pitting virus, ASPV)، ویروس ساقه شیاری سیب (Apple stem grooving virus, ASGV) و ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (Tomato ring spot virus, ToRSV) می توانند در برنامه تولید مواد تکثیری سالم و گواهی شده مورد استفاده قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
387 -396
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098832 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.