ارزیابی مقاومت برخی ارقام تجاری و لاین های پیشرفته گندم به شته ی روسی گندم، Diuraphis noxia (Mordvilko)

پیام:
چکیده:

شته روسی گندم، (Mordvilko) Diuraphis noxia، یکی از آفات مهم غلات دانه ریز، به ویژه گندم و جو می باشد. در این تحقیق، مقاومت نسبی 30 ژنوتیپ گندم و یک رقم تریتیکاله در اتاقک رشدی با دمای 3±23 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±50 درصد و دوره نوری 14:10 (تاریکی: روشنایی) در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. شمارش تعداد شته های بالغ جلب شده روی ژنوتیپ‏‏ ها پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت از شروع رهاسازی نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه فاقد مقاومت آنتی زنوزی بودند و تفاوت معنی داری از نظر تعداد شته های جلب شده بر روی ژنوتیپ های مختلف وجود نداشت. در ارزیابی مقاومت آنتی‏بیوزی، بیش ترین و کم ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به ترتیب روی ارقام الوند (273/0 بر روز) و بزوستایا (214/0 بر روز) به دست آمد. در ارزیابی تحمل اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های مورد آزمایش از نظر درصد کاهش نسبی ارتفاع و وزن خشک مشاهده شد. در تریتیکاله (رقم جونیلو) و گندم رقم کاسکوژن تحمل نسبی به شته D. noxia داشتند. بر اساس نتایج این پژوهش، کاشت ارقام کاسکوژن و جونیلو به دلیل داشتن مقاومت آنتی بیوزی متوسط و بیش ترین میزان تحمل نسبت به شته روسی گندم می‏توانند در مدیریت تلفیقی این آفت مفید واقع شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
409 -421
لینک کوتاه:
magiran.com/p2098834 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.