بررسی تاثیر افزودنی افسنتین بر ثبات ‏رنگ مرکب آهن- مازو

پیام:
چکیده:
مرکب آهن-مازو یکی از انواع مرکب های به کار رفته در گذشته است که از چهار جز اصلی مازو، زاج، صمغ عربی و آب تشکیل شده است و به دلیل ناپایداری شیمیایی، با گذر زمان دچار تغییر رنگ می شود. آنچه در این پژوهش مورد کنکاش قرار می‏گیرد بررسی تاثیر عصاره افسنتین و همچنین نسبت مازو به زاج مورد استفاده در ساخت مرکب بر پایدارسازی رنگ مرکب آهن- مازو به استناد منابع قدیم و مطالعات آزمایشگاهی است. در این پژوهش پس از ساخت دو نوع مرکب مشکی با استفاده از منابع کهن، نمونه ها تحت پیرسازی نوری و دما- رطوبت قرار گرفت و پس از بررسی با استفاده از آزمون های تعیین میزان اسیدیته و رنگ سنجی، مشخص شد که افزودن عصاره گیاه آرتمیزیا آبسینتیوم به مرکب آهن- مازو سبب پایدارسازی رنگ آن می شود و نسبت مازو به زاج نیز عامل مهمی در این پایداری به شمار می ‏رود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
277 -291
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099005 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.