مدل پیشنهادی برای طراحی سامانه الکترونیکی مدیریت اعزام بیماران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کاربرد فن آوری اطلاعات در حوزه سلامت در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارائه مدل علمی برای طراحی سامانه الکترونیکی مدیریت اعزام بیماران است.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع کیفی اکتشافی است. ابتدا بررسی متون برای شناسایی شاخص های بالینی، مدیریتی و فرآیندی اعزام بیمار انجام شد. سپس30 نفر از کارشناسان  با تجربه در اعزام به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از طریق بحث های گروهی متمرکز و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، نیازهای اطلاعاتی آنها استخراج گردید. شاخص های بالینی حاصل از مرور متون و نیازهای اطلاعاتی حاصل از مصاحبه ها در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار 51 نفر از متخصصان قرار داده شدند. شاخص های فرآیندی نیز در اختیار 35 نفر از کارشناسان قرار گرفتند تا شاخص های نهایی برای طراحی سامانه اعزام بیمار تعیین شوند. در گام آخر مدل توسط پانل خبرگان تصویب گردید.

نتایج

38 شاخص فرآیندی و 249 مولفه بالینی و مدیریتی برای طراحی سامانه نهایی شدند. شاخص های فرآیندی و مدیریتی در طراحی بخش های نظارت بر اعزام و گزارشات و مولفه های بالینی برای طراحی بخش های اصلی سامانه شامل درخواست اعزام، الگوریتم تعیین خودکار بیمارستان مقصد، چرخه تبادل اطلاعات و مستند سازی استفاده گردیدند. مدل نهایی شامل رابط های کاربری متناسب با مسئولیت کاربران می باشد.

نتیجه گیری

مدل پیشنهادی با دارا بودن ابزارهای لازم می تواند اطلاعات بالینی ضروری را بین بیمارستان ها مبادله نماید و با فراهم کردن بستری مناسب، فرآیند اعزام بیمار را ارتقا بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099085 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.