تخصیص بهینه ی توان پایلوت و داده در سیستم چند-ورودی چند-خروجی ابعاد بزرگ با در نظر گرفتن نارسایی سخت افزار

پیام:
چکیده:

در این مقاله، لینک فراسوی سیستم چند-ورودی چند-خروجی ابعاد بزرگ تک سلولی با فرض غیرایده آل بودن آنتن های گیرنده در نظر گرفته می شود. از آن جایی که کاربران انرژی محدودی در هر بازه ی همدوسی دارند، باید آن را به صورت بهینه برای ارسال پایلوت به منظور تخمین کانال در گیرنده و ارسال سمبل های اطلاعات خود تخصیص دهند. غیرایده آلی آنتن های گیرنده در هر دو مرحله ی تخمین کانال و دریافت اطلاعات در گیرنده در نظر گرفته می شود. بنابراین، ابتدا تخمین کانال کاربران در گیرنده انجام می شود و سپس با استفاده از کانال های تخمین زده شده و با به کار گیری گیرنده ی ترکیب بیشینه نسبت، نرخ قابل حصول برای هر کاربر با توان پایلوت و داده ی متفاوت استخراج می شود. سپس مسئله ی بیشینه سازی کمترین نرخ کاربران با فرض محدودیت انرژی در بازه ی همدوسی ارائه می شود. مسئله ی مطرح شده که یک مسئله ی غیر محدب است به یک مسئله ی برنامه ریزی هندسی تبدیل می شود که با توجه به الگوریتم های موجود به طور بهینه ای قابل حل است. در نهایت نتایج شبیه سازی که نشان دهنده ی بهبود قابل توجه نرخ کاربران با تخصیص توام توان پایلوت و داده نسبت به حالت های ساده ی تخصیص فقط توان داده و تخصیص توان یکسان برای پایلوت و داده است، ارائه شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099164 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.