تخصیص عادلانه منابع در سیستم چندپخشی مبتنی بر MIMO-OFDM با استفاده از الگوریتم GA/PSO

پیام:
چکیده:

در این مقاله، تخصیص توام توان و زیرحامل در یک سیستم چندپخشی مبتنی بر MIMO-OFDM به منظور افزایش ظرفیت کلی سیستم پیشنهاد می گردد. همچنین، موضوع تخصیص عادلانه ی منابع بین گروه های چندپخشی نیز مطرح می گردد. برای رسیدن به این اهداف، یک الگوریتم تخصیص منابع زیربهینه پیشنهاد می گردد. الگوریتم پیشنهادی، علاوه بر اینکه پیچیدگی محاسباتی کمی دارد، سطح مطلوبی از منابع را به تمامی کاربران موجود در گروه های چندپخشی تخصیص می دهد. علاوه بر این، یک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و ازدحام ذرات برای تخصیص توام توان و زیرحامل بین گرو های چندپخشی پیشنهاد داده می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که روش های ارائه شده، ظرفیت کلی سیستم را نسبت به روش های پیشین افزایش می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099165 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.