بهینه سازی توامان انرژی و تاخیر در مسیریابی شبکه حسگر بی سیم

پیام:
چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم شامل ده ها یا صد ها حسگر هستند که بر اساس کاربرد مورد نظر در محیط پخش می شوند و به جمع آوری اطلاعات می پردازند. در بسیاری از کاربردها، دریافت سریع اطلاعات دارای اهمیت بسیاری است . همچنین، ارسال اطلاعات بیشترین مقدار انرژی را مصرف می کند و با توجه به محدود بودن انرژی در نظر گرفته شده، کنترل مصرف انرژی، چالشی مهم محسوب می شود. میزان مصرف انرژی و  ایجاد تاخیر در انتقال اطلاعات از مبدا به مقصد از مهم ترین مشکلات موجود در شبکه حسگر بی سیم است. در این تحقیق، مصرف انرژی و تاخیر به صورت دو پارامتر مستقل و همچنین توامان با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در شبکه حسگر بی سیم بهینه شده است. نتایج نشان می دهد بهینه سازی توامان دو پارامتر مصرف انرژی و تاخیر می تواند در شبکه های حسگری، موثر باشد و طول عمر شبکه و همچنین کارایی آن را افزایش دهد. برمبنای نتایج، با افزایش تکرار الگوریتم بهینه سازی، نتایج الگوریتم فراابتکاری پشنهادی، در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات، نزدیکتر به نتایج الگوریتم کوتاه ترین مسیر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099167 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.