کارایی سنجی شبکه های مبتنی بر فمتوسل با استفاده از فن آوری فراپهن باند

پیام:
چکیده:

شبکه های فمتوسل یکی از راه کارهای جدید در زمینه مخابرات سلولی می باشند که به منظور افزایش ظرفیت و کیفیت سرویس به وجود آمده اند. پیدایش این شبکه ها در مخابرات سلولی علی رغم تمام مزایایی که داشته، چالش های خاص خود را نیز به همراه داشته، که یکی از مهم ترین آن ها بحث تداخل است. در این مقاله با استفاده از فن آوری فراپهن باند به عنوان راهکاری موثر در راستای کاهش پدیده تداخل سعی در بهبود کارایی کاربران در این شبکه ها داریم. فن آوری فرا پهن باند از پالس های ضربه سان استفاده می کند. استفاده از این پالس ها انرژی سیگنال را روی پهنای باند بسیار گسترده ایی توزیع کرده و سطح چگالی طیف توان بسیار پایینی را نتیجه می دهد. لذا سیستم های مبتنی بر فن آوری مذکور روی سیستم های باند باریکی که در محدوده فرکانسی بسیار گسترده ی این فن آوری قرار دارند کمترین تداخل را ایجاد می کند. همچنین سیستم های باند باریک مجاور، تداخل بسیار ناچیزی روی سیستم های فراپهن باند ایجاد می کند. در نتیجه به نظر می رسد با به کارگیری این نوع ارسال در شبکه های فمتوسل، کاربران فمتوسل و ماکروسل می توانند بدون ایجاد تداخل قابل ملاحظه ایی بر روی یکدیگر به فعالیت بپردازند. در این مقاله به منظور سنجش کارایی استفاده از این تکنیک، به محاسبه احتمال خاموشی کاربر ماکروسل که از ایستگاه پایه ی فمتوسل های مجاورش سیگنال تداخل دریافت می کند و همچنین احتمال خاموشی کاربر فمتوسل که در مجاورت کاربران ماکروسل قرار دارد و از آن ها سیگنال تداخل دریافت می کند می پردازیم.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099170 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.