مکانیابی غیر فعال منبع با استفاده از اندازه گیری توام TDOA، GROA، AOA

پیام:
چکیده:

مکانیابی غیرفعال منبع یکی از زمینه های بسیار پرکاربرد در مباحث تجاری و نیز در تحقیقات نظامی است. در این مقاله روشی برای مکانیابی با استفاده از اندازه گیری های توام اختلاف زمان ورود (TDOA)، نسبت گین ورود (GROA)، زاویه ورود (AOA) سیگنال دریافتی در چند سنسور ارائه می شود. کارایی مکانیابی با استفاده از این گونه اندازه گیری ها و در مقایسه با استفاده تنها از هر یک از اندازه گیری ها بررسی شده است. با ارائه باند پایین تخمین نشان داده می شود که استفاده توام از این اندازه گیری ها باعث بهبود کارآیی در تمامی دقت های اندازه گیری شده و تخمینگر ارائه شده کارایی برابر این باند پایین تخمین دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099172 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.