بررسی ریسک خطرات طراحی شناور با استفاده از تحلیل خطرات موثر بر انسان

پیام:
چکیده:
مدیریت ریسک شاخه جدیدی از علم مهندسی است که در گستر ه متنوعی از انواع گرایش ها از جمله امور مالی و سرمایه گذاری، پروژه های صنعتی و عمرانی و حتی مسائل سیاسی و اجتماعی و نظامی جایگاه خود را پیدا کرده است. در این تحقیق 35 مورد از خطرات بالقوه موجود در شناور خدماتی شناسایی شده است. آنالیز ریسک به روش PHA با مشخص شدن خطاهای موجود در مرحله طراحی شناور صورت گرفته است. پس از آنالیز ریسک صورت گرفته و مشخص شدن خطرات با ریسک بالا توسط تحلیل نمودار پارتو اقدامات اصلاحی بر روی خطرات صورت گرفته است. پس از اصلاح خطرات مشخص شده مجددا آنالیز ریسک خطرات با شدت اثر ثابت صورت گرفته است. در مقایسه میان اعداد ریسک خطرات اولیه و اعداد ریسک پس از اقدامات واکنشی، ایمنی محصول از 28.5 درصد به 97 درصد افزایش یافته است،که نشانگر افزایش ایمنی شناور می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099229 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.