تحلیل زمینه های بهینه سازی در محوطه های ذخیره کانتینری با استفاده از شبیه سازی

پیام:
چکیده:

عملکرد مناسب یک محوطه ذخیره کانتینری که می‏توان آن را به طور عمومی در هرجایی غیر از بندر نیز تصور نمود وابسته به حجم عملیات و نحوه بهره ‏برداری از تجهیزات مورداستفاده در آن است. در این راستا و به منظور بهبود عملکرد، باید به مواردی همچون حداکثر استفاده از زمین با رعایت قیدهای عملکردی تجهیزات، به حداقل رساندن تعداد عملیات برداشت و گذاشت کانتینر در محوطه با انتخاب استراتژی چینش مناسب، انتخاب مناسب ‏ترین تجهیزات جابجایی کانتینر مطابق با مساحت محوطه و استراتژی چینش و همچنین انتخاب مناسب‏ترین مسیرهای جابجایی، در هر دو مرحله طراحی محوطه و بهره ‏برداری از آن توجه نمود. تعداد زیاد پارامترهای موثر در موارد ذکرشده و اندرکنش میان آن‏ها بر پیچیدگی‏ مسئله یافتن حالت بهینه طراحی و بهره برداری از محوطه های ذخیره کانتینری افزوده است. ظهور ابزار شبیه‏ سازی، امکان مناسبی را برای حل این مشکل فراهم آورده است که مقاله حاضر، با تحلیل فرصت‏های بهبود در محوطه‏ های ذخیره کانتینر، سعی نموده است تا ضمن تشریح اهمیت و جایگاه این موضوع در تحقیقات بین‏المللی، جوانب مختلف مسئله بهینه یابی و یا بهینه ‏سازی چندوجهی پیش رو را با استفاده از ابزار شبیه سازی، مرور و دسته‏ بندی نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099231 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.