جنگل های مانگرو و تهدیدات پیش روی آنها (با تاکید بر اثرات تغییر اقلیم و پاسخ مانگروها به این تغییرات)

پیام:
چکیده:
مانگروها اکوسیستم هایی بی نظیر با تنوع زیستی و نرخ تولید بالا و دارای ارزش اکولوژیک و اقتصادی-اجتماعی قابل توجهی هستند. این جنگل ها با تثبیت کربن اتمسفر، نقش مهمی در کنترل تغییرات جهانی آب و هوا دارند. به این ترتیب، تخریب و انهدام مانگروها مقادیر قابل توجهی از ذخیره ی کربنی را آزاد می سازد که می تواند باعث بدتر شدن وضعیت گرمایش جهانی و دیگر آثار تغییر اقلیم شود. از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم بر سواحل و اکوسیستم های موجود در آن می توان به افزایش درجه حرارت، تغییر در میزان بارش و افزایش سطح آب دریاها اشاره کرد. افزایش هر یک از پارامترهای مذکور می تواند به نوبه خود بر عوامل اثرگذار بر حیات جنگل های مانگرو تاثیر گذاشته و سبب کاهش یا افزایش سطح جنگل های مانگرو شود. در این مطالعه با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران و جهان، ابتدا پراکنش جنگل های مانگرو در جهان و ایران نشان داده شد و پس از مرور تهدیدات پیش روی این جنگل ها، بررسی تغییرات اقلیمی و پاسخ جنگل های مانگرو در برابر این تغییرات مورد تاکید قرار گرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099232 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.