تجسس و نجات دریایی توسط کشتی های جنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکیدی بر عملکرد نداجا

پیام:
چکیده:
تعهد کشتیها برای کمک به شناور در اضطرار، هم در سنت هم در قراردادهای بین المللی پراهمیت میباشد و در واقع یکی از موضوعات مهم و در عین حال مشترک میان حقوق بین الملل دریاها و حقوق بین الملل دریایی کمک و نجات دریایی است. اکثریت کنوانسیونهای دریایی تمرکز مقرراتشان بر عملیات تجسس و نجات توسط کشتیهای تجاری بوده و این تکلیف در باب کشتیهای جنگی تا حدودی دچار ابهام میباشد. در این بین در دهه اخیر کارکردهای متفاوتی برای نیروی دریایی ارتش از جمله؛ راهبردی خواندن این نیرو و حضور در آبهای بین المللی، و ایفای نقش ویژه این نیرو در مبارزه با دزدی دریایی و تروریسم دریایی تعریف شده است. که این موضوع تا حدود زیادی مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته شده است. اما یکی از کارکردهای دیگر نیروی دریایی، حضور این نیرو در عرصه امداد و نجات دریایی است که بررسی این موضوع تا حدودی مغفول مانده است، چرا که نیروی دریایی به فعالیتهای دیگری نیز از جمله عملیات کمک، تجسس و نجات در دریا پرداخته است. و بررسی عملکرد نیرو دریایی در کنار معین نمودن مبانی حقوقی کشتیها جنگی برای عملیات کمک و نجات در دریا موضوع پیش روی این مختصر میباشد. روش تحقیقی نوشتار حاضر روش تحلیلی - تبیینی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز روش کتابخانه ای-اسنادی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
63 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099233 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.