رئولوژی تعلیق های نانوذرات سلولوزی و اهمیت کاربردی آن ها در پلیمرهای گرانروکشسان

پیام:
چکیده:
نانوذرات سلولوزی افزون بر وزن کم، دارای مزیت هایی چون تجدید پذیری، قابلیت بازیافت، فرایندپذیری و زیست سازگاری هستند. فیلم های حاوی نانوذرات سلولوزی با توجه به عملکرد خوب و سدگری اکسیژن، به عنوان پوشش و لایه میانی در محصولات بسته بندی به کار می روند. با توجه به منشا طبیعی، بدیهی است که جایگزینی برخی از تقویت کننده های سنتزی با این نانوذرات می تواند از آلودگی محیط زیست بکاهد. ویژگی های نانوذرات سلولوزی می تواند از طریق بررسی ویژگی های رئولوژی ژل نانوذرات انجام گیرد. تعلیق حاوی نانوذرات سلولوزی به طور گسترده، در صنایع خمیر و کاغذ به عنوان پوشش دهنده، در کامپوزیت ها، چاپ های سه بعدی و به عنوان غشاهای سلولوزی به کار می روند. برای کاربرد های یادشده، تعلیق نانوذرات سلولوزی در معرض نیروهای برشی قرار می گیرند. بنابراین، برخورداری از دانش دقیق درباره رفتار رئولوژیکی تعلیق نانوذرات سلولوزی تحت نیروی برشی زیاد در ارتباط با چنین فرایندهای صنعتی، ضروری است. مطالعات زیادی در مورد ویژگی های رئولوژیکی نانوذرات سلولوزی انجام شده که اطلاعاتی درباره ویژگی این مواد و رفتار آن ها حین استفاده به ما می دهد. در این مقاله، به ویژگی های رئولوژیکی نانوذرات سلولوزی و مفاهیمی همچون ویژگی های گرانروکشسان خطی، مانند مدول ذخیره و مدول اتلاف وابسته به بسامد، شاخص های رفتار جریان برشی نظیر گرانروی ظاهری و تنش برشی به عنوان تابعی از سرعت برش، پرداخته شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099237 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.