ارزیابی اثرات احداث بزرگراه خرم زال بر مسائل اقتصادی اجتماعی روستائیان جنگل نشین (بررسی موردی: روستای قلعه نصیر، استان لرستان)

پیام:
چکیده:

راه و توجه به حمل ونقل جاده ای از مهم ترین نیازهای روستاییان است که به عنوان یکی از زیرساخت های مهم در توسعه یک منطقه محسوب می شود، بدون شک روستاها با توسعه راه های ارتباطی و به خصوص ایجاد بزرگراه ها، از امکانات بهتر و بیش تری برخوردار شده و معضلات و مشکلات آن ها نیز کاهش می یابد. در این پژوهش، مهم ترین پیامدها و عوامل تاثیرگذار بزرگراه خرم زال بر وضعیت جنگل نشینان با استفاده از روش تجزیه وتحلیل SWOT تدوین شد. به این منظور ابتدا با استفاده ازنظر کارشناسان امر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید احداث بزرگراه جمع آوری شده و با استفاده از روش SWOT مشخص شد که منطقه در وضعیت استراتژی رقابتی قرارگرفته و می توان با استفاده از نقاط قوت، اثرات نقاط تهدید پیش رو را تا حدی کنترل نمود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تسهیل در عبور و مرور (وزن نهایی فاکتور= 04/245) مهم ترین عامل تاثیرگذار و قوت بر وضعیت جنگل نشینان است. تخریب پوشش جنگلی منطقه (وزن نهایی فاکتور= 09/192) و کاهش سطح جنگل ها (وزن نهایی فاکتور= 8/176) و جذب گردشگر (وزن نهایی فاکتور= 2/103) به ترتیب مهم ترین نقاط ضعف، تهدید و فرصت گزارش می شوند. ازنظر توسعه یافتگی می توان بیان داشت که منطقه موردبررسی علی رغم برخورداری از شبکه جاده ضعیف و ساده (α= -0.25 β= 0.5) از خدمات بالایی برخوردار بوده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
237 -252
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099278 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.