چالش های مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران

پیام:
چکیده:
هدف

مدیریت جمعیت به دلیل کثرت و تنوع حضور تماشاگران در رویدادهای ورزشی، به بخشی جدایی ناپذیر در مدیریت رویدادها تبدیل شده است. عدم مدیریت صحیح جمعیت می تواند باعث خسارات جبران ناپذیری شود. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی چالش های مدیریت جمعیت لیگ برتر فوتبال ایران بود تا از این طریق به برنامه ریزی در این خصوص اقدام شود.

روش شناسی

تحقیق با روش کیفی و با ماهیت اکتشافی انجام شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی و بر اساس 23 مصاحبه عمیق با خبرگان مرتبط با موضوع، داده های تحقیق جمع آوری شد. بر اساس تحلیل تماتیک، داده ها کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج نشان دهنده وجود چالش ها در قالب 57 مفهوم بود. این مفاهیم در مرحله دوم کدگذاری به 14 مفهوم ثانویه و در نهایت در مرحله سوم به 5 مقوله عمده یا تم با عناوین ساختار، رفتار، سیاست گذاری، مسائل اجتماعی-فرهنگی و هویت مدیریت جمعیت تبدیل شدند.

نتیجه گیری

آشنایی دست اندرکاران و برگزارکنندگان لیگ برتر فوتبال با چالش های شناسایی شده می تواند آن ها را به تلاش و برنامه ریزی برای مدیریت مطلوب چالش ها ترغیب نماید. این موضوع در آینده سبب افزایش رضایتمندی و تمایل تماشاگران به بازگشت مجدد، افزایش سطح ایمنی و امنیت و در نهایت مزایای مختلف اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099583 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.