توسعه مدل مدیریت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

پیام:
چکیده:
هدف

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و چالش های بیرونی موثر بر برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و توسعه "مدل برندینگ باشگاه های فوتبال رسولی (2014)" می باشد.

روش شناسی

پژوهش حاضر، کیفی از نوع تحقیقات بنیادی می باشد که با استفاده از روش تحقیق کیفی داده بنیان و با ابزار مصاحبه های عمیق با صاحبنظران انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از کد گذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.

یافته ها

یافته ها، بیانگر وجود 60 نشان موثر در برندینگ بیرونی باشگاه های فوتبال است. این نشان ها در 8 مفهوم طبقه بندی شده اند و شامل موارد زیر می باشند: فرهنگی، اقتصادی، بالادستی ها، رسانه، تکنولوژی، تصویر نامطلوب فوتبال کشور که با عنوان "سایرین" نام گذاری گردید، رقبا و بازار مشتری بود..

نتیجه گیری

در نهایت، مدل جدید و توسعه یافته برندینگ باشگاه های فوتبال ایران تدوین گردید. با توجه به یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارانه گردید که می تواند راه گشای مدیران قوتبال در خصوص توسعه برند باشگاه، سازمان لیگ و در نهایت فوتبال کشور باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.