نظریات یادگیری الکترونیکی با تاکید بر نظریه استقلال

پیام:
چکیده:

مقدمه:

 اساس آموزش از راه دور بر استقلال یادگیرنده استوار است. فرایند یادگیری- یاددهی مستقل، سیستم آموزشی است که در آن هر یک از یادگیرندگان مستقل هستند و به وسیله زمان و مکان از معلمان خود جدا می شوند. به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال بررسی نظریات یادگیری الکترونیکی به طور کل می باشد ولی نقطه تمرکز خود را بر نظریه استقلال قرار داده است.

روشها:

پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کمی انجام گرفته است و جامعه مورد پژوهش کلیه مقالات و اسناد چاپی و دیجیتالی هستند که در مورد یادگیری الکترونیکی، آموزش از راه دور، نظریات یادگیری الکترونیکی، نظریه استقلال و مطالعه مستقل و... بحث نموده اند که با کلیدواژه های مشخص در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار، مگیران، سیویلیکا و نورمگز در بازده زمانی 1385 - 1394 و 1990 - 2009 یافت شده اند. تعداد این اسناد 36 کتاب و مقاله بوده است که بعد از محدود نمودن نتایج جستجو 26 سند معتبر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.

 یافته ها:

 آموزش از راه دور روشی است که مبتنی بر اصل خودآموزی بوده و در آن تهیه مواد آموزشی خودآموز از اهمیت بالایی برخوردار است. آموزش از راه دور در پی کسب استقلال و آزاد اندیشی و خود رایی یادگیرنده است و حتی تکثرگرایی زبانی، علمی و فرهنگی را ترویج کرده و معتقد به پارادایم جهانی شدن می باشد. آزادی اندیشه، تفکر خلاقانه، مسئولی تپذیری و خود آفرینی از ویژگی های می باشند که آموزش از راه دور در پی تحقق آن ها بوده است.

نتیجه گیری:

 بر خلاف نظر برخی که معتقدند آموزش از راه دور نوعی بی انضباطی و هرج و مرج طلبی را رواج می دهد، در واقع آموزش از راه دور نوعی رویکرد فلسفی- تربیتی را ترویج می کند که معتقد به ایجاد تفکر انتقادی، استثمارزدایی، قبول تکثرگرایی علمی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و فکری است. یادگیرنده مستقل با تجربیات و ادراکات خودنظارتی و خودهدایتی، متون خودآموز را تحلیل و دنیای اطلاعاتی که در آن زندگی می کند را می سازد. وی مدل های ذهنی خود را خلق می کند و بر حسب پیشینه دانشی و تجربیات متفاوت، برداشت متفاوت و منحصر بفردی از حقایق نسبت به دیگر یادگیرنده ها دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099614 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.