مروری نظامند بر تغییرات یادگیری در اثر رشد فناوری ها

پیام:
چکیده:

مقدمه :

با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر دریچه جدیدی فراروی انسا نها گشوده شده است که تمامی ابعاد زیستی او را فرا گرفته و دگرگونی های بسیاری را در حوزه آموزش و یادگیری به وجود آورده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تغییرات ایجاد شده در نحوه یادگیری فراگیران در اثر رشد و پیشرفت فناوری ها می باشد. 

روشها:

این پژوهش، از نوع مروری نظامند می باشد که جهت گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجوگر و پایگاه داده های معتبر و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشر شده استفاده شد. در این راستا، کلید واژه های: فناوری اطلاعات و ارتباطات، یادگیری از راه دور، مکاتبه ای، یادگیری الکترونیکی، سیار، برخط، تلفیقی مورد جستجو قرار گرفتند. و در طی این فرایند 160 منبع در بازه زمانی 1380 تا 1397 - 2000 تا 2018 انتخاب و پس از بررسی مجموعا 101 منبع مورد استفاده قرارگرفت. 

یافته ها:
 

با کاوش در سیر تکاملی یادگیری به فراخور رشد فناوری ها به سنخ شناسی یادگیری ها پرداخته شد. در ابتدا یادگیری در پارادایم چهره به چهره سنتیصورت می گرفت پس از آن رشد فناوری ها به شکل گیری یادگیری از راه دور انجامید که خود به به دو بخش آموزش مکاتبه ای و یادگیری الکترونیکی تقسیم بندی می شود. یادگیری الکترونیکی نیز در دو زیر شاخه یادگیری سیار و برخط دسته بندی می شود. در مرحله بعد با رشد فناوری ها، یادگیری تلفیقی به وجود آمد.

نتیجه گیری:

 با توجه به یافته ها، رشد فناور یها با توجه به ناکارآمدی روش های سنتی آموزش سبب شکل گیری رویکردهای نوین یادگیری شده است. از این رو، در پارادیم سنتی یادگیری که شکل غالب نظام دانشگاهی ما می باشد حاکمیت تدریس سنتی نقد شد. در گام بعدی با استفاده از فراتحلیل مزایا و موانع بکارگیری یادگیری الکترونیکی در ساختار آموزش عالی ایران تحلیل شد. در آخرین حلقه یادگیری احصاء شده از رشد فناوری ها، یادگیری تلفیقی جای دارد که از طریق ترکیب تجربه حضور در کلاس و کاربست فناوری حاصل می شود.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.