سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تاکیدی بر مسئله تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
پیام:
چکیده:
سرقت علمی به معنای کپی کردن اثر دیگری و انتساب آن به خود است که همپوشانی نزدیکی با نظام حقوق مالکیت فکری دارد. ازاین رو بسیاری از افراد جامعه دانشگاهی این دو اصطلاح را مترادف تلقی می کنند، اما این تصور نادرست بوده و همه مصادیق سرقت علمی از جمله استفاده از ایده اثر دیگری یا خودسرقتی مشمول نظام حقوق مالکیت فکری نیست. مقاله حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی - توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی (بررسی آرای هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی) به بررسی شاخص های سرقت علمی و ضمانت اجراهای آن بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می کند که سرقت علمی در بخشی از مقررات تابع نظام حقوق مالکیت فکری است، اما در بخشی دیگر دارای مولفه های اختصاصی خود است که می تواند به مجازات اداری منجر شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
655 -675
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099709 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.