نقش همکاری های قضایی بین المللی در انتقال محکومان به حبس از دیدگاه اسناد فراملی و حقوق کیفری ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ابزارهای سنتی مانند استرداد مجرمین و معاضدت قضایی برای همکاری دولتها در مبارزه با جرایمی که وقوع آنها به بیش از یک دولت مرتبط میشود وجود دارد که کاملا شناخته شده هستند. امروزه یکی از ابزارهای نوین و مدرن همکاریهای بین المللی قضایی، نهاد انتقال محکومان است. انتقال محکومان خارجی از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به تازگی در روابط میان کشورها و در اسناد بین المللی به عنوان ابزاری کاربردی در عدالت کیفری تبدیل شده است.

روش

این پژوهش از نوع توسعه ای است که به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای، با بهره گیری از ابزار فیش برداری، به تحلیل اسناد بین المللی و داخلی در زمینه مذکور پرداخته است.

یافته ها و نتایج

هیچ چارچوب قانونی بینالمللی واحدی که حاکم بر تمام نقل و انتقالات بینالمللی محکومان باشد وجود ندارد. البته تمایل دولتها به امکان استفاده از شیوه همکاری های بین المللی، موجب تنظیم موافقت نامه های دو یا چندجانبه فراوانی شده است. در نظام حقوقی ایران نیز در سال-های اخیر، بحث انتقال محکومان طی دستورالعملی با عنوان «شیوه نامه داخلی تشکیل کارگروه انتقال محکومین» تدوین شده که این کارگروه به منظور ایجاد تمرکز در فعالیتهای اجرایی انتقال محکومان ایرانی در سایر کشورها و تسریع در امر انتقال اتباع خارجی زندانی در خاک ایران تشکیل گردیده است. اما قانون گذار ایران، اقدام جامعی برای تصویب قانونی در این زمینه انجام نداده و هم اکنون صرفا قانون استرداد مجرمین به برخی از ابهامات و نواقص معاهدات کمک مینماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099802 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.