ساز و کارهای طرح مسئولیت مدنی دولت ها در حملات سایبری

پیام:
چکیده:
حقوق بین الملل قواعد مسئولیت دولت برای نقض تعهدات بین المللی و تکلیف به پرداخت غرامت برای خسارات ناشی از این تعهد را پذیرفته است. حملات سایبری جدا از اینکه می تواند از مصادیق حملات مسلحانه یا تجاوز باشد، موجب نقض اصل عدم تهدید یا توسل به زور و نقض اصل عدم مداخله گردیده است لذا زمانیکه یک نقض تعهد بین المللی صورت گرفته که به منافع قانونی و تحت حمایت دولت بزه دیده آسیب وارد کرده که میان این رفتار و نتیجه زیانبار رابطه سببیت برقرار بوده که قابل انتساب به دولت بزهکار است، مسئولیت مدنی دولت بزهکار جهت جبرات خسارت وارده مطرح می گردد، که دولت بزه دیده در اینصورت می تواند با طرح مسئولیت مذکور در دیوان بین المللی دادگستری بعنوان مرجع قضایی صالح بین المللی، جهت مطالبه خسارت ناشی از حملات سایبری و محکومیت دولت مهاجم اقامه دعوا نماید. همچنین رجوع به شورای امنیت سازمان ملل بعنوان رکن سیاسی حافظ صلح و امنیت بین المللی جهت قطع ادامه نقض تعهدات بین المللی و محکومیت دولت خاطی، مقدور می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099804 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.